Audio branding

Ääni-identiteetti

Kun suuri osa viestinnästä tapahtuu nykyisin audiovisuaalisessa ympäristössä, ei äänibrändäyksen merkitystä voida vähätellä. Äänibrändäys on paljon muutakin kuin radiomainokset, se on parhaimmillaan kiinteä osa brändiä. Äänellä on värinsä ja tarinansa kerrottavana ja se täytyy skaalata kaikkeen missä brändi on esillä.

Äänellä voidaan saavuttaa parempaa ja varmempaa tunnistettavuutta ja mieleenpainuvuutta. Sillä voidaan kertoa sekunnissa yrityksestä tai tuotteesta se oleellisin – sukeltamalla suoraan kuulijan tunteisiin. Äänellä voidaan tehokkaasti vahvistaa brändin luonnetta ja tunnetta.

audio brandingSuunnitellulla ääni-identiteetillä on pitkävaikutteinen brändinrakennusvoima ja sillä voidaan tehostaa markkinointitoimenpiteitä pienemmällä mediapanostuksella. Ääni on myös ainoa tunnistettava linkki visuaalisen- (televisio ja audiovisuaalinen verkkoympäristö) ja audioympäristön (radio- ja suoratoistopalvelujen mainokset) välillä.

Ääni-identiteetin rakentaminen aloitetaan usein vasta muun brändäyksen kehityttyä. Brändätty identiteetti on äänibrändäyksen sydän. Pyrkimyksenä on luoda brändille erottuvia, muistettavia ja rehellisiä tunnisteita. Jokaisella menestyvällä brändillä on oma tarkkaan harkittu ääni-identiteettinsä.

– Radio- ja suoratoistopalvelumainokset

– Äänilogot

– Vähittäismyyntiympäristön musiikki

– Tilausmusiikki

Case: Ecover (2012) / MakroBios Oy / Ecover

 

 

Vahvat roolitukset ja tarkkaan valitut spiikkerit

Timanttinen idea jokaisessa käsikirjoituksessa

Kustomoidut musiikit ja äänimaisemat

Kokonaisuuden hallinta

Nolla missattua dead linea